• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  ¥6.85   +0%
 •  
  OMG
  ¥14.89   +22.05%
 •  
  NLF
  ¥0.93   +1.09%
 •  
  PPT
  ¥12.31   +0.08%
 •  
  REP
  ¥130   +0%
 •  
  ¥5.32   +0.19%
 •  
  INT
  ¥0.68   +0%
 •  
  DCC
  ¥257.68   +3.07%
 •  
  CT
  ¥0.83   +1.22%
 •  
  ¥2000   +5.82%
 •  
  ¥0.03   +12.61%
 •  
  BTC
  ¥38444.44   +5.33%
 •  
  ETH
  ¥1156.9   +2.92%
 •  
  ¥12.38   +6.08%
 •  
  PFT
  ¥9.37   +0.86%
 •  
  LTC
  ¥529.84   +5.97%
 •  
  INT
  ¥0.1   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.23   +0%
 •  
  OMG
  ¥2.16   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.76   +0%
 •  
  REP
  ¥19.7   +0%
 •  
  ¥0.75   +0%
 •  
  CT
  ¥0.12   +0%
 •  
  BTC
  ¥5232   +0%
 •  
  ¥300   +0%
 •  
  DCC
  ¥36.03   +0%
 •  
  ¥0   +42.31%
 •  
  ETH
  ¥309.08   +0%
 •  
  ¥1.65   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.3   +0%
 •  
  LTC
  ¥74   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  REP
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.01   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.03   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
Coinyee > 最新资讯 > 官网公告
数字资产充错找回处理完成公告

  尊敬的币易用户:

  币易Coinyee已于新加坡时间2019年43日统一为第批充错数字资产的用户找回充错的数字资产,请相关用户确认查看,币易本着安全、专业、极致、贴心的服务宗旨为广大用户服务。


  温馨提示:

  1.充币前请确认充币地址及币种,充错找回处理是一个复杂缓慢的流程,而且将影响您的交易。

  2.若再次充错数字资产,请通过官方渠道联系我们提供相关信息登记,下次将于2019年7月统一为用户处理找回,请知悉!


  如有疑问,欢迎通过官方社群联系我们。

  官方网址:www.coinyee.pro

  官方QQ群:598912924

  官方微博:币易Coinyee

  Telegram: https://t.me/coinyee_official

  Facebook: https://www.facebook.com/coinyee

  Twitter: https://twitter.com/coinyee

  Medium: https://medium.com/@yeecoin

  Reddit: https://www.reddit.com/r/coinyee/


  币易运营团队

  2019年43

最新推荐

活动>更多

常见问题 >更多