• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.37   -2.63%
 •  
  OKB
  ¥21.84   +0.46%
 •  
  INT
  ¥0.54   +1.89%
 •  
  IET
  ¥1.43   -2.05%
 •  
  ¥9.42   -1.67%
 •  
  RPC
  ¥1.52   -1.94%
 •  
  ¥7.05   -0.28%
 •  
  NLF
  ¥0.68   -1.45%
 •  
  HT
  ¥31.39   +5.98%
 •  
  ¥5.18   -5.13%
 •  
  ¥6.39   +0.47%
 •  
  CT
  ¥0.66   +0%
 •  
  ¥2019.87   -0.32%
 •  
  DCC
  ¥3978.77   +0.83%
 •  
  ¥0.02   -0.64%
 •  
  BTC
  ¥61760.93   +1.41%
 •  
  ETH
  ¥1295.51   -1.93%
 •  
  ¥8.23   -2.02%
 •  
  PFT
  ¥9.01   -1.31%
 •  
  LTC
  ¥425.28   +0.31%
 •  
  REP
  ¥94.81   +6.18%
 •  
  PPT
  ¥8.3   +1.97%
 •  
  OMG
  ¥8.43   -0.47%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.06   +0%
 •  
  IET
  ¥0.24   +0%
 •  
  HT
  ¥18   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.05   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.23   +0%
 •  
  OKB
  ¥3.99   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +0%
 •  
  ¥0.88   +0%
 •  
  ¥179.93   +0%
 •  
  CT
  ¥0.08   -8.89%
 •  
  DCC
  ¥550.31   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥1.03   +0%
 •  
  BTC
  ¥3888.02   +0%
 •  
  ETH
  ¥195   +0%
 •  
  ¥2   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.78   +0%
 •  
  LTC
  ¥99   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.21   -0.82%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产充币


  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产页面,点击【BTC(比特币)--充币】(以BTC为例);


  2、【复制充币地址】粘贴到个人钱包或其他交易所的提币地址进行充币;或者在个人钱包或其他交易所的提币地址中扫描自己的二维码获取地址进行充币。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多