• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  INT
  ¥0.75   -2.6%
 •  
  ¥16.38   -1.33%
 •  
  NLF
  ¥0.94   -6%
 •  
  OKB
  ¥20.56   +0.54%
 •  
  ¥7.04   +0%
 •  
  HT
  ¥33.92   -0.47%
 •  
  CT
  ¥0.8   +0%
 •  
  DCC
  ¥4287.1   +1.36%
 •  
  ¥0.02   -5.56%
 •  
  ¥2196.13   -0.12%
 •  
  BTC
  ¥72999   -0.68%
 •  
  ETH
  ¥1345   -0.37%
 •  
  ¥10   -2.34%
 •  
  PFT
  ¥12.21   -2.55%
 •  
  LTC
  ¥505   +0.8%
 •  
  REP
  ¥168.9   -0.05%
 •  
  PPT
  ¥13.3   +0%
 •  
  OMG
  ¥13.89   +38.9%
 •  
  HT
  ¥5.6   +0%
 •  
  INT
  ¥0.11   -5.31%
 •  
  ¥2.11   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.15   +0%
 •  
  OKB
  ¥2.88   +0%
 •  
  CT
  ¥0.12   +8.11%
 •  
  DCC
  ¥551   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥398   +0%
 •  
  BTC
  ¥11998   +0%
 •  
  ETH
  ¥279.85   +0%
 •  
  ¥1.32   +0%
 •  
  PFT
  ¥2.4   +0%
 •  
  LTC
  ¥100   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥3.9   +0%
 •  
  OMG
  ¥2.88   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
登录密码

  忘记登录

  点击登录页面“忘记登录密码?”通过手机号重置登录密码(若设置了资金密码,建议不要与资金密码相同)。若未绑定手机或手机停用无法重置,请联系客服处理。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多