• CNY
 • BTC
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.38   +0%
 •  
  OKB
  ¥21.91   +0.78%
 •  
  INT
  ¥0.54   +1.89%
 •  
  IET
  ¥1.44   -1.37%
 •  
  ¥9.39   -1.98%
 •  
  RPC
  ¥1.52   -1.94%
 •  
  ¥7.04   -0.42%
 •  
  NLF
  ¥0.68   -1.45%
 •  
  HT
  ¥34.46   +16.34%
 •  
  ¥5.18   -5.13%
 •  
  ¥6.39   +0.47%
 •  
  CT
  ¥0.66   +0%
 •  
  ¥2019.33   -0.34%
 •  
  DCC
  ¥3977.47   +0.8%
 •  
  ¥0.02   -0.64%
 •  
  BTC
  ¥61761.9   +1.41%
 •  
  ETH
  ¥1295.7   -1.91%
 •  
  ¥8.24   -1.9%
 •  
  PFT
  ¥9.01   -1.31%
 •  
  LTC
  ¥425.43   +0.34%
 •  
  REP
  ¥94.62   +5.97%
 •  
  PPT
  ¥8.21   +0.86%
 •  
  OMG
  ¥8.35   -1.42%
 •  
  ¥0.61   +0%
 •  
  INT
  ¥0.06   +0%
 •  
  IET
  ¥0.24   +0%
 •  
  HT
  ¥18   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.05   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.23   +0%
 •  
  OKB
  ¥3.99   +0%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +0%
 •  
  ¥0.88   +0%
 •  
  ¥179.93   +0%
 •  
  CT
  ¥0.09   +0%
 •  
  DCC
  ¥550.31   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥1.03   +0%
 •  
  BTC
  ¥3888.02   +0%
 •  
  ETH
  ¥195   +0%
 •  
  ¥2   +0%
 •  
  PFT
  ¥1.78   +0%
 •  
  LTC
  ¥99   +0%
 •  
  REP
  ¥45   +0%
 •  
  PPT
  ¥1.18   +0%
 •  
  OMG
  ¥1.21   -0.82%
 •  
  INT
  ¥0   +0%
 •  
  NLF
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  CT
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0.45   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ETH
  ¥0.02   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  PFT
  ¥0   +0%
 •  
  LTC
  ¥0.01   +0%
 •  
  REP
  ¥0.01   +0%
 •  
  PPT
  ¥0   +0%
 •  
  OMG
  ¥0   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、输入相关页面信息,确定【申请提币】即可。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多